Рубрика: Атантай Акбаров

АДАМ – РУХУ МЕНЕН УЛУУ!..

Атантай Акбаров

Атантай Акбаров (Тан династиясынын тушунда Кытайда маданият бийик деңгээлге жетип, адам руху өзгөчө урматталган. Ошол тапта мамлекеттик кызматта иштечүү кызматкерлер атайын поэтикалык даярдыгы боюнча […] >>>