Рубрика: Мелис мырза Мураталиев

Мелис мырза Мураталиев: “Мировоззрение кыргызов”

Мелис Мураталиев: Мировоззрение кыргызов

Мелис мырза Мураталиев –  кыргызовед. Руководитель фонда “Бакдөөлөт”, руководитель проектов “Nomad Camp”, “Кыргыз Таануу”, “Жаш билги”, “Улуттун уюткусу -билгилер”, “Улуттун уулу болгун”. Занимается Кыргызоведением […] >>>