Рубрика: АПК

Минсельхоз не рекомендует сажать много картофеля, пшеницы и сахарной свеклы

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации представило рекомендации крестьянам по структуре посевных площадей на 2019 год. Ведомство не рекомендует увеличивать площади под картофель, […] >>>

Манас САМАТОВ: Биз дыйкандарга заманбап техника менен бирге жашоонун жаңы сапатын да сунуштайбыз!

«Шоокум» журналы үчүн – эксклюзив макала Ар бир үй-бүлөнүн, дыйкандардын жашоо сапаты киреше булагына байланыштуу экендиги талашсыз. Дыйкандар өздөрүн бүгүн ишкер адам катары, агробизнесмен […] >>>